Utility design

Utilities zijn essentieel voor elk productieproces. Voor verwarmen, koelen, water, stoom, perslucht, industriële gassen en (afval)water zijn betrouwbare installaties nodig die voldoen aan de vraag. Goed ontworpen systemen kunnen de productiviteit verbeteren, zorgen voor warmteterugwinning en kunnen operationele kosten verlagen. Uticon heeft tientallen jaren ervaring met utilities en infrastructuren die de productie ondersteunen. Deze ervaring hebben we opgedaan in een breed scala aan productieomgevingen en we zijn gespecialiseerd in het adviseren van fabrikanten in de food.

We zijn expert in

  • Ontwerp infrastructuur
  • Besparing energieverbruik & afvalvermindering
  • Efficiënte inzet waterhuishouding
  • Vermindering van afvalwaterstromen
  • Temperatuurbeheersing

Ontwerp infrastructuur

Op basis van het procesontwerp berekenen we de benodigde capaciteiten en maken we een ontwerp voor de utilities. Dat doen we zowel voor nieuwbouwprojecten als bestaande productieomgevingen. Wij adviseren onze klanten over de implementatie van efficiënte opwekkingstechnologieën en de mogelijkheden voor energiebesparing en vermindering van afval. Door het (opnieuw) beoordelen van energiesystemen en het ontwerpen van infrastructuur kunnen wij het meeste uit de middelen van onze klanten halen om de utilitykosten te reduceren.

Stoominstallaties en -verbruikers

Stoom is een veel voorkomende energiedrager in de voedingsmiddelenindustrie. Installaties gaan lang mee en vormen lange tijd de basis van een fabriek. Problemen doen zich voor wanneer door uitbreidingen knelpunten ontstaan in de distributie of opwekking. Uticon lost deze stoom- en condensaatproblemen op. Wij adviseren over aanpassingen en uitbreidingen van bestaande installaties. Ook analyseren we problemen met stoomverbruikers en doen we verbetervoorstellen. Wij richten ketelhuizen in en werken nieuwe stoomnetten uit. Op basis van onze kennis van productieprocessen doen we verder aanbevelingen voor warmteterugwinning of alternatieven voor stoom.

Kwaliteit perslucht en energieverbruik

In de food worden specifieke eisen gesteld aan perslucht. Naast de kwaliteit van perslucht en de betrouwbaarheid van de installatie, is energieverbruik een belangrijk aspect. Uticon kan helpen bij het vinden van nuttige toepassingen voor verhoging van het rendement. Zo kan het rendement worden verbeterd door een nuttige toepassing te zoeken voor de restwarmte afkomstig van compressoren en luchtdrogers. Wij zorgen ervoor dat installaties afgestemd zijn op de behoeften van de klant.

Systemen voor industriële gassen

Kooldioxide (CO2) en stikstof (N2) zijn industriële gassen die vaak worden gebruikt bij het onder beschermende atmosfeer verpakken van voedingsmiddelen. Uticon heeft veel ervaring met het berekenen, ontwerpen en uitvoeren van systemen voor industriële gassen.

Efficiënte inzet waterhuishouding

In bijna alle productieprocessen wordt water gebruikt als energiedrager (voor verwarming of koeling), transportmiddel, voor reiniging of als grondstof voor producten. Hierbij moeten installaties voldoen aan veiligheids- en gezondheidsvoorschriften. Of het nu gaat om systemen voor warm, heet water, demi water, koelwater, proceswater of reinigingswater; Uticon ondersteunt klanten zodat zij hun waterhuishouding op een efficiënte manier inzetten met het oog op hun specifieke doeleinden.

Vermindering afvalwaterstroom

In vrijwel alle processen waarin water gebruikt wordt, hebben we te maken met afvalwater. Vaak ontstaan hierbij afvalwaterstromen die zonder reiniging niet direct geloosd mogen worden op het riool- of oppervlaktewater. Uticon helpt klanten bij het verminderen van hun afvalwaterstroom. Dit doen we op basis van procesverbeteringen, hergebruik van water en warmte en het terugwinnen van waardevolle componenten uit de reststroom.

Temperatuurbeheersing

In de foodindustrie wordt veel gebruik gemaakt van koeling. Voor de kwaliteit en houdbaarheid van producten zijn een goede temperatuurbeheersing tijdens het productieproces en de opslag erg belangrijk. Er is een grote diversiteit in koelinstallaties. Bovendien ontwikkelt het aanbod zich snel omdat installaties moeten voldoen aan veranderende milieueisen. Op basis van onze kennis en ervaring adviseren wij onze klanten welk koelsysteem (medium, configuratie) het best aansluit bij hun specifieke situatie. Deze keuze werken we uit naar een ontwerp.

Hiervoor berekenen we koellasten, bepalen we componenten en opstellingen, definiëren we regelkringen en stellen we distributienetten op. We analyseren problemen in bestaande installaties en dragen oplossingen aan. Wij helpen klanten bij het maken van (meerjaren) plannen zodat ze gefaseerd kunnen omschakelen naar nieuwe installaties. Verder werken we modificaties en optimalisaties uit en verbeteren we de energieprestaties van installaties op basis van voorstellen voor procesaanpassingen, de inzet van warmteterugwinning en het finetunen van regelingen.

Projecten waar expertise is toegepast

Expansion Whiskey Distillery

Filliers Distillery

Realisation of PET packaging line

FrieslandCampina

Een keer verder praten over uw project of uitdaging?

René de Roos

managing director
r.de.roos@uticon.com
+31 88 20 11 700

Een keer verder praten over uw project of uitdaging?

Neem contact op