Energietransitie / 8 november 2022

Artikel: Slim ontwerpproces geeft grote energiebesparing

Door de grote ontwikkelingen in de energiemarkt en het Klimaatakkoord krijgt advies- en ingenieursbureau Uticon steeds meer vragen van hun klanten in de voedingsmiddelenindustrie om energie te besparen en hun productieproces zo duurzaam en efficiënt mogelijk te maken.

De voedingsmiddelenindustrie is één van de grootste energieverbruikers in Nederland

Momenteel maakt deze industrie voornamelijk gebruik van fossiele brandstoffen. Door de ontwikkelingen op de energiemarkt en het Klimaatakkoord is de noodzaak om dit te veranderen enorm toegenomen. Maar hoe maak je de juiste keuzes en waar begin je? Uticon heeft als missie klanten te helpen met verduurzaming en heeft een integrale aanpak ontwikkeld om de juiste keuzes te maken en de meest efficiënte oplossingen te realiseren. Met behulp van deze aanpak worden complexe energietransitie projecten in zes stappen aangepakt.

De zes stappen:

  • InventariseerIn de eerste fase wordt in samenwerking met de klant een inventarisatie gemaakt van de complete warmte en koude behoefte van de fabriek of van een productielijn.
  • MinimaliseerDe volgende stap is dat het energieverbruik zo ver mogelijk wordt verminderd. Samen met de klant is reeds het complete productieproces geïnventariseerd en nu wordt er voor elke fase de optie met het meest gunstigste energieverbruik geselecteerd.
  • OptimaliseerVervolgens worden de procestemperaturen zo optimaal mogelijk bepaald. Dit betekent dat bij de stappen in het productieproces waar wordt verwarmd een zo laag mogelijke temperatuur gebruikt wordt en waar wordt gekoeld dit gedaan zal worden met een zo hoog mogelijke temperatuur. In deze fase is het doel om uit te gaan van de bestaande productiemachines. Indien nodig worden hiervoor bestaande installaties aangepast, bijvoorbeeld het vervangen van een warmtewisselaar in een productiemachine
  • CombineerVan de complete fabriek, van productie tot en met kantoor, wordt een uitgebreide energie- en temperatuurbalans gemaakt. Hierbij wordt het gehele productieproces in kaart gebracht en wordt bepaald waar een afgevoerde warmtestroom van een bepaalde temperatuur zo optimaal mogelijk op een andere plek in het productieproces kan worden ingezet. Stappen ‘optimaliseer’ en ‘combineer’ worden verschillende keren herhaald totdat het meest efficiënte productieproces ontworpen kan worden. Door te kijken naar de integrale warmte- en koudevraag van gehele site kunnen efficiëntere oplossingen worden gevonden.
  • EngineerIn het verleden werd voor de verwarming van processen in Nederland eigenlijk altijd gebruik gemaakt van aardgas. Bij de meeste processen is het mogelijk om een warmtepomp toe te passen. Met deze warmtepompen kan de warmte welke vrij komt in processen toegepast worden in andere processen op een hoger temperatuurniveau. Het toepassen van warmtepompen in de voedingsmiddelenindustrie geeft een aanzienlijke besparingen. Bij het toepassen van warmtepompen wordt het gebruik van fossiele brandstoffen tot een minimum beperkt en vaak zelfs helemaal geëlimineerd. Naast energie besparing draagt dit ook bij aan de reductie van broeikasgassen. Momenteel zijn de investeringskosten van een systeem zoals hierboven beschreven hoger dan een conventioneel systeem met gasgestookte stoomketels. Echter is de huidige ervaring dat de terugverdientijden variëren van 2 tot 5 jaar.

 

“de terugverdientijden variëren van 2 tot 5 jaar”

 

  • Realiseer In de laatste fase dient het systeem te worden gerealiseerd. Hierbij komt de jarenlange ervaring van Uticon in de bouwbegeleiding en commissioning helemaal tot z’n recht. Momenteel is Uticon voor verschillende grote bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie bezig om op de hierboven genoemde manier projecten uit te voeren.

 

           (Dit artikel is gepubliceerd in: Vakblad EVMI – november 2022)

Benieuwd wat wij voor uw energietransitie project kunnen betekenen?

Mark Horvers

business development manager
m.horvers@uticon.com
+31 88 20 11 700 / +32 9 26 95 100

Benieuwd wat wij voor uw energietransitie project kunnen betekenen?

Neem contact op