Energietransitie / 22 februari 2024

Whitepaper Energietransitie: “De sleutel tot kostenbesparing: Het Belang van Integraal Energiemanagement”

Nationale en internationale inspanningen om duurzaamheid te bevorderen hebben geleid tot de vaststelling van ambitieuze doelstellingen, waaronder de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Binnen dit kader zijn er zowel op Europees als nationaal niveau energiebesparingsdoelen vastgesteld. Bedrijven spelen een cruciale rol bij het realiseren van deze doelen, zoals het verminderen van CO2-uitstoot en het streven naar een klimaatneutrale samenleving. Naast het feit dat energiebesparing bijdraagt aan het behalen van deze doelen, kunnen bedrijven ook aanzienlijke economische voordelen behalen door hun energieverbruik te verminderen of te verduurzamen.

 

Download hier het whitepaper over energietransitie