Installatietechniek

Hygiëne, veiligheid en performance worden steeds belangrijker voor voedselproducerende bedrijven. Dit zijn zaken die samenhangen met installatietechniek. De experts van Uticon hebben uitgebreide ervaring met advisering over installatietechniek. Samen met de klant komen we tot de juiste oplossing. Uticon werkt als installatie adviseur en kan ondersteunen in het complete adviestraject; van de conceptfase tot en met de commissioning en start-up.

Wij zijn expert in:

  • HVAC
  • Gebouwinstallaties
  • Electrotechniek

Heating Ventilation & Air Conditioning (HVAC )

Binnen de branches, waarin we actief zijn, wordt steeds meer aandacht aan HVAC besteed. Onze experts werken vanuit verschillende disciplines nauw samen om de klant op dit terrein volledig te ontzorgen.  Om tot de juiste keuzes te komen bepalen we in nauw overleg met de opdrachtgever de uitgangspunten en randvoorwaarden. Deze worden door onze ingenieurs vertaald naar duurzame installatieoplossingen die optimaal zijn afgestemd op het proces, de medewerkers en het gebouw. Hierbij zijn aandachtspunten: hygiëne, duurzaamheid, conditionering en filtratie van lucht, luchtvochtigheid, behaaglijkheid, een positieve luchtdrukhiërarchie, duurzame opwekking en energieverbruik en regeltechniek.

Gebouwinstallaties

In de voedingsmiddelenindustrie wordt veel water gebruikt, o.a. in de vorm van product-, reinigings-, verwarmings- en koelwater. Meestal is er ook sprake van veel afvalwater. Onze experts besteden in het ontwerp veel aandacht aan een hygiënisch ontwerp, zodat waterstromen niet met elkaar in aanraking komen en de kans op contaminatie tot een minimum wordt beperkt. Bovendien onderzoeken zij hoe het waterverbruik geoptimaliseerd en geminimaliseerd kan worden en of hergebruik mogelijk is.

Electrotechniek

De voedingsmiddelenindustrie beschouwt (nood-)verlichting, beveiliging, communicatie, brandmelding, toegangsregistratie, data en terreinverlichting als standaard installaties. Desondanks laat de praktijk zien dat extra aandacht voor deze zaken loont. Ontwerpen van installaties in de elektrotechniek moeten voedselveilig zijn; vuilophopingen in of op de installatie moeten worden voorkomen en kabelwegen moeten goed te reinigen zijn. Daarom is onderhoud van installaties belangrijk. Daarnaast zijn de juiste materiaalkeuzes zeer belangrijk met het oog op breuk, temperatuur, vocht en de omgeving. Voedselproducten kunnen ook met opzet worden besmet om schade toe te brengen aan de consument, het merk of de branche. 

De kans op opzettelijke besmetting kan sterk verkleind worden door de juiste Food Defensemaatregelen te treffen. Op basis van een quick scan krijgen onze opdrachtgevers inzicht in Food Defensemaatregelen in hun bedrijf. Aan de hand van deze scan bepalen wij samen met de opdrachtgever welk voorzieningen op het gebied van fencing, access control en eventueel CCTV nodig zijn. Food Defense is sinds enkele jaren opgenomen in de International Food Featured Standards, de British Retail Consortium, de Global Standard for Food Safety en de Food Safety System Certification Scheme 22000

Projecten waar expertise is toegepast

Realisatie nieuwe productiefaciliteit Europa

Sun Noodle

Uitbreiding van een operationele fabriek

Puratos Group

Nieuwbouw kantoor Darling

Darling Ingredients

Een keer verder praten over uw project en uitdaging?

Thomas van Uden

team leader building
t.van.uden@uticon.com
+31 88 20 11 700

Een keer verder praten over uw project en uitdaging?

Neem contact op