Masterplanning

Grip op de zaak. Daar hebben onze klanten behoefte aan. Zeker wanneer ze voor grote beslissingen staan. Want of het nu gaat om een nieuwbouw-(greenfield) of verbouwproject (brownfield); in alle gevallen staan onze klanten voor kostbare investeringen. Investeringen die niet alleen haalbaar, maar ook toekomstbestendig moeten zijn. Bij Uticon begrijpen we deze uitdagingen en zijn we toegewijd om onze klanten te ondersteunen bij het maken van weloverwogen beslissingen. Lees hieronder meer over onze expertise.

Wij zijn expert in:

  • Toekomstbestendigheid investering
  • Haalbaarheidstudies
  • Omgevingsanalyses

Toekomstbestendigheid investering

Masterplanning draait om de ondersteuning van onze klanten bij precies déze uitdaging. Soms heeft een klant al een eerste ontwerp, bijvoorbeeld voor een nieuwe productielocatie. Soms is er alleen nog een idee. Een klant wil bijvoorbeeld zijn productiecapaciteit verdubbelen en denkt hierbij aan het uitbreiden van zijn bestaande productielocatie of nieuwbouw op een nieuwe locatie. Ons multidisciplinaire team, bestaande uit experts variërend van (werktuig-)bouwkundigen, automatiseerders en procesengineers, analyseert wat dit eerste idee of ontwerp betekent voor de organisatie van de klant. Vervolgens buigt ze zich over de vraag hoe het idee of ontwerp gerealiseerd kan worden en uit welke fasen dit proces bestaat. Hierbij staan haalbaarheid en toekomstbestendigheid van de investering centraal. Het eindresultaat is de verwachte investering van het gekozen ontwerp in termen van de CAPEX-kosten. Om tot dit eindresultaat te komen voeren de masterplanners van Uticon haalbaarheidsstudies en omgevingsanalyses uit.

Haalbaarheidsstudies

Uticon heeft ruime ervaring met het uitvoeren van haalbaarheidsstudies. Een multidisciplinair team kijkt samen met de klant naar het eerste idee of ontwerp en de impact ervan op de organisatie van de klant. Welke ruimten zijn bijvoorbeeld nodig? Hoe groot moeten die ruimten zijn? En welke voorzieningen zijn per installatie nodig? In deze eerste stap worden verschillende uitwerkingen van het eerste idee of ontwerp geboren, bijvoorbeeld in de vorm van uitbreiding op de huidige locatie of nieuwbouw op een andere locatie. Hierbij denkt Uticon breed en zelfs out-of-the-box mee, en hebben we oog hebben voor de vraag achter de vraag.

Vervolgens ontwikkelt Uticon verschillende varianten, inclusief de verwachte investeringen uitgedrukt in de CaPital EXpenditures (CAPEX). Op basis van een vergelijking van de varianten in het licht van de eisen en wensen van de klant, komt Uticon samen met de klant tot een gefundeerde keuze voor het meest geschikte ontwerp. Dankzij de diversiteit aan disciplines binnen Uticon kunnen wij complete haalbaarheidsstudies uitvoeren voor zowel gebouwen als procesinstallaties, tot en met de verwachte investering uitgedrukt in de CAPEX-kosten.

Omgevingsanalyses

Bij het opstellen van een Masterplan staat ook een omgevingsanalyse centraal. Zo’n analyse wordt ook wel een due diligence onderzoek genoemd. Doel van een omgevingsanalyse is het beoordelen van de kansen en risico’s van een voorgenomen investeringsbeslissing. Het multidisciplinaire team van Uticon kijkt hierbij onder andere naar de locatie, bereikbaarheid, milieuvergunning, beschikbare utilities, voedselveiligheid en het bestemmingsplan. Als blijkt dat de opgegeven locatie of situatie niet voldoet aan de wensen, zal er gekeken worden naar alternatieve locaties om de nieuwe ontwikkeling te kunnen realiseren. De uitvoering van de analyse in combinatie met een haalbaarheidsstudie stelt de klant in staat om definitief en onderbouwd een beslissing te nemen over de investering.

Projecten waar expertise is toegepast

Uitbreiding van een bestaande fabriek

Livekindly

Samenvoeging oude productielocaties

Bresc

Uitbreiding van een operationele fabriek

Puratos Group

Nieuwe productielocatie substraat en potgrond

Jiffy International

Bent u benieuwd hoe wij onze expertise voor uw project kunnen inzetten?

Thomas van Uden

team leader building
t.van.uden@uticon.com
+31 88 20 11 700

Bent u benieuwd hoe wij onze expertise voor uw project kunnen inzetten?

Neem contact op