Carry Schoofs

Carry is sinds februari 2014 werkzaam bij Uticon. Aanvankelijk als senior proces engineer maar sinds januari 2021 bekleed ze ook de functie van team leider binnen de afdeling process & mechanical.

Waarom Uticon?

“Bij Uticon gaan de werkzaamheden verder dan alleen advies geven, wat ons onderscheidt van doorsnee adviesbureaus. Hier krijg je de kans om te werken aan tastbare projecten die daadwerkelijk worden gerealiseerd. Deze unieke aanpak sprak mij enorm aan en was de drijfveer achter mijn beslissing om destijds te beginnen bij Uticon.”

Carry over haar werk bij Uticon

“Omdat ik naast team leider ook de rol van senior engineer bekleed, zijn mijn werkzaamheden zeer divers en is elke dag weer anders. Als teamleider houd ik me onder andere bezig met de planning van mijn team. Zo kijk ik welke collega’s welk project kunnen gaan doen waar het van belang is dat de ervaring van de collega zo goed mogelijk overeenkomt met de benodigde kennis om de klantvraag te beantwoorden. Daarnaast houd ik me bezig met het welzijn en de ontwikkeling van mijn teamleden.  Ik voer gesprekken met teamleden over hun toekomstplannen, gewenste skill-ontwikkeling en uitdagingen in projecten.

Als senior engineer werk ik samen met collega’s om een project naar verwachting van de klant te realiseren. Een project waar ik het afgelopen jaar aan gewerkt heb bestond uit het verhuizen van procesinstallaties en plaatsen van nieuwe installaties. Op locatie hebben we de huidige situatie geïnventariseerd, daarna met de wensen en eisen van de klant verschillende opties uitgewerkt. Hiervoor kijken we naast de proces technische elementen onder andere ook naar logistiek (mensen en proces), het voorkomen van productiestilstand, toekomstbestendigheid, energie impact en de kosten. Na het selecteren van de beste optie wordt deze verder uitgewerkt in tenderdocumenten om het project te kunnen realiseren.”

Wat maakt werken bij Uticon zo leuk?

“Naast het werken in teamverband is het leuk om bij veel verschillende klanten projecten te mogen doen. Met de verschillende disciplines binnen Uticon dragen we bij aan de besluitvorming, het creëren van kansen en de innovatie bij de klant.

Een moment wat mij dan ook is bijgebleven is het werken aan mijn eerste multidisciplinaire project waar we met collega’s van alle expertises de basic engineering van een nieuwe fabriek hebben uitgevoerd. Het project is mij bijgebleven omdat we intens samenwerkten met elkaar en er een sterke teamdynamiek heerste. Op die manier leerden we elkaar en het werk wat we doen beter kennen.”

De Uticon Academy

“Collega’s geven geregeld kennissessies over hun expertise aan de hand van voorbeelden uit de praktijk of projecten. Dit heeft veel bijgedragen aan mijn ontwikkeling binnen Uticon. Ook worden er trainingen en workshops georganiseerd door externe partijen zoals de HAS of andere leveranciers waarmee mijn basiskennis ook wordt uitgebreid.”

Over de Uticon cultuur

“Zoals eerder vermeld wordt er veel gewerkt in teamverband, ook multidisciplinair. Dit uit zich dan ook in het feit dat collega’s bij Uticon voor elkaar klaarstaan en bereid zijn hun kennis te delen. Mijn advies voor nieuwe collega’s luidt: blijf vragen. Je collega’s zijn op vele verschillende gebieden expert, dus maak zeker gebruik van deze kennis en steek er vervolgens zelf ook wat van op!

Naast het stimuleren van een hechte samenwerking tussen collega’s, toont Uticon ook haar betrokkenheid bij belangrijke kwesties, zoals het vergroten van bewustzijn over de aanwezigheid en bijdragen van vrouwen in engineering. Ieder jaar besteden we aandacht aan The International Women in Engineering Day op 23 juni. Het ene jaar hebben we een workshop, het volgende jaar gaan we samen eten om de uitdagingen waar we mee geconfronteerd worden te bespreken. Deze dag helpt het bewustzijn te vergroten over de aanwezigheid en bijdragen van vrouwen in engineering.”