Blog / 16 juli 2020

Factory of the Future

De “Factory of the Future” oftewel de “fabriek van de toekomst” is een concept door steeds meer bedrijven als uitgangspunt wordt genomen. Vanwege het feit dat we door COVID-19 geconfronteerd worden met een andere wereld waar andere regels en wetgevingen zich opdringen, zijn we onszelf verplicht ook het informatie- en automatiseringssysteem tegen het licht te houden. De “Factory of the Future” kan hierbij het uitgangspunt zijn.

Een andere manier van werken

Een andere manier van werken betekent ook een andere manier van data verzamelen en beschikbaar stellen voor de verschillende afdelingen. Werken en monitoren op afstand is mogelijk, maar vraagt om andere technieken. Nog beter kunnen inspelen op wisselende omstandigheden in productie en logistiek vraagt dikwijls om herziening van de bestaande systemen. Uiteraard moet men hierbij niet vergeten om ook alle procedures, werkdocumenten, operator schermen en dergelijk, hierop af te stemmen.

Wanneer er nagedacht moet worden over een andere manier van werken, is dat hét moment om na te denken over volledig “paperless” werken. Veel gegevens worden nog ingevuld op allerhande formulieren, verzameld en ingegeven in tal van systemen. Wat als deze onnodige handelingen vermeden kunnen worden? De voordelen zijn legio. Denk onder andere aan:

  • Efficiëntie verhoging door minder data-entry
  • Snellere gegevens beschikbaarheid om sneller en adequater beslissingen te nemen
  • Minder fouten in de data

Wat kan Uticon voor u betekenen?

Met onze kennis en expertise binnen het domein van industriële automatisering en digitalisering, kunnen wij u onafhankelijk advies geven op uw weg naar “the Factory of the Future”. Wij kunnen u daarbij helpen met onder andere:

  • Analyseren, adviseren en concreet uitwerken van verbeteringen op gebied van automatisering en informatisering in bestaande processen. Al dan niet in verlengde hiervan, verzorgen we de benodigde aanvragen richting de markt of uw leverancier(s) en helpen u bij het maken van de juiste keuzes.
  • Kennis en ervaring binnen uw of juist andere branches. Wat is er mogelijk binnen de specifieke processen binnen mijn organisatie?
  • Uitdenken en uitwerken van nieuwe concepten als voorbereiding op “Factory of the Future”.
  • De selectie van de juiste platformen en automatiseringssystemen.

Concrete resultaten & de praktijk

Na een grondige analyse wordt een rapportage opgemaakt met betrekking tot de adviezen van onze experts voor verbeteringen en optimalisaties. Hierbij worden projectvoorstellen gedaan in het kader van “Factory of the Future”. Uticon heeft in het verleden tal van studies en implementatie begeleiding gedaan binnen dit domein.

De bedrijven die al stappen hadden gemaakt in het kader van “Factory of the Future” konden met minimale inspanningen de door de overheid opgelegde regels volgen tijdens de COVID-19 crisis zonder dat productie hiervan hinder ondervond. We kunnen stellen dat alle processen en datastromen zonder verlies aan kwaliteit en efficiëntie konden blijven draaien.