Blog / 7 juli 2020

Huidige trends vragen om nieuwe verpakkingen

Ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Trends zetten versneld door. Dit geldt uiteraard ook voor verpakkingen. Voedingsmiddelen zullen steeds meer online besteld gaan worden met bijbehorende eisen voor een efficiënte distributie. Daarnaast zoekt de consument nu bewuster naar hygiënische en duurzamere verpakkingen. Naast eisen die de consument stelt, zullen ook de producenten op een andere manier gaan kijken.

Scherpere of nieuwe gestelde eisen

Ten gevolge van social distancing is de algemene verwachting dat verpakkingslijnen verder geautomatiseerd gaan worden. Zo worden mogelijk ook aan uw verpakkingen scherpere of zelfs nieuwe eisen gesteld. Ongetwijfeld kijkt uw bedrijf al continu naar innovatie in het verpakkingsgamma. Ontwikkelingen gingen altijd al snel, nu alleen nog sneller. Mogelijk zijn er al concrete ideeën, maar is het nog onduidelijk wat de mogelijkheden zijn van de huidige verpakkingslijnen. Of misschien is er wel een volledige nieuwe lijn nodig. Uticon kan u helpen bij deze vragen. Onze engineers en projectleiders hebben jarenlange ervaring op het gebied van verpakkingslijnen. Van volledig nieuwe lijnen tot optimalisatie van bestaande.

Wat kan Uticon voor u betekenen?

Wij kijken samen met uw experts van R&D/productontwikkeling en Productie/Verpakken naar mogelijk nieuwe of aangepaste verpakkingssoorten. Daarbij kunnen wij helpen met:

  • Kennis en ervaring binnen uw of juist andere branches. Wat is mogelijk in mijn productcategorie?
  • Het vinden van de juiste leveranciers. Wie levert de technologie/apparatuur?
  • Conceptuele ontwerpen voor inpassing van nieuwe apparatuur. Wat is nodig om het te realiseren?

Concrete resultaten, projectervaring en voorbeelden

Bovenstaande vragen kunnen in één of meerdere workshops met het klantteam besproken worden. Deze worden door Uticon voorbereid en gefaciliteerd met het doel om tot gezamenlijke en creatieve ideeën te komen. De bevindingen worden in een rapport en/of presentatie vastgelegd. Indien gewenst kunnen we een voorstel maken voor vervolgstappen om het project verder te brengen. Uticon kan u ontzorgen in het gehele traject van concept tot en met realisatie.

 

In de afgelopen periode hebben we gewerkt aan onder andere de volgende oplossingen en projecten:

  • Grootverpakkingen in diverse branches, waaronder de chocolade, zuivel en AGF industrie.
  • Kleinverpakkingen van primair (metaal, glas, kunststof, karton) tot tertiair (bv Shelf Ready Packaging).
  • Een volledige verpakkingslijn bij een aardappelverwerkend bedrijf.
  • Een volledige verpakkingslijn bij een producent van repen.
  • Diverse optimalisaties van bestaande verpakkingslijnen, bv integratie van en pick&place unit.