Nieuwsbericht / 18 juni 2020

Nieuwe businessmodellen door duurzaamheidsdenken

Er is een duidelijke focus op nature-based products en environmental, ecological en social inclusiveness. In de markt bestaat al langer een trend om reststromen te optimaliseren door productieprocessen te verbeteren door enerzijds de stroom te reduceren, of anderzijds te verwaarden. Daarvoor worden slimme methodes, processen en omzettingen ontwikkeld, die deze reststromen opwaarderen. Deze trend komt voort uit een verdere ontwikkeling van het “duurzaamheidsdenken”, dat steeds meer gemeengoed wordt en op een bredere maatschappelijke steun kan rekenen. De vraag om hier iets mee te doen, klinkt steeds luider.

Bestendigheid businessmodellen

Bedrijven moeten meer vanuit een inclusieve blik naar hun producten en processen kijken, om te voldoen aan wat hun supply-chain, markt en overheid van hun verwacht. Zo kunnen er als gevolg van een veranderende (afzet)markt bijvoorbeeld overschotten ontstaan, waarmee iets moet gebeuren.

De verandering kan ook versneld zijn als gevolg van de impact, die de corona maatregelen hebben. Maar ook veranderingen in (toekomstige) wetgeving en milieuvergunning(en) kunnen een belangrijke drijfveer zijn, voor het aanpakken van reststromen en overschotten. Dit alles vraagt bedrijven te kijken naar de bestendigheid van hun businessmodellen en waar nodig te veranderen.

Wat kan Uticon betekenen?

Met de kennis en ervaring van de food kan Uticon bedrijven helpen met dit vraagstuk. Ingeval van veranderingen van de businessmodellen kan gedacht worden aan de inzet van de volgende specifieke skills:

  • uitdenken en uitwerken van concepten voor het verwerken van overschotten en/ of reststromen om tot bruikbare producten te komen;
  • inventariseren en optimaliseren van bestaande processen en proces-condities om de reststromen te reduceren, maar ook voor de verbetering van de efficiëntie en proces-yields;
  • in kaart brengen van bronnen voor reststromen, met Root-cause-Analyses om aanbevelingen te doen voor verbetering;
  • selecteren en uitwerken van ideeën via concepten, tot uiteindelijke procesontwerpen die gerealiseerd kunnen worden

Concrete resultaten, projectervaring en voorbeelden

Na een integrale aanpak van het project leveren we als resultaat een rapportage van adviezen voor verbeteringen en optimalisaties. Daarnaast presenteren we projectvoorstellen om concepten uit te werken volgens onze WoW/PM-standaarden. Hiermee gaan we verder dan de techniek en bouwen we doelbewust mee aan de vooruitgang van de business van onze klanten.

Recentelijk hebben we in relatie tot dit onderwerp diverse projecten uitgevoerd, waarbij methodes, processen en omzettingen zijn ontwikkeld om de gewenste veranderingen van businessmodellen mogelijk te maken. Enkele voorbeelden:

  • Ondersteuning van aardappel verwerkende bedrijven om nieuwe concepten uit te werken om overschotten te verwerken. Enerzijds tot nieuwe productconcepten, anderzijds om oplossingen te bedenken om in toekomst beter te kunnen inspelen op ad-hoc veranderingen in de markt;
  • Samenwerken met bedrijven die waardevolle producten maken, zoals vezels, geur/smaakstoffen en schoonmaakmiddelen, uit organische afvalstromen. Dit soort processen zijn combinaties van innovatieve processen met bestaande unit operations, afgestemd op de specifieke proces-stromen;
  • Opwaarderen van reststromen van de groente verwerkende industrie, om waardevolle grondstoffen en additieven voor Feed-productie, oftewel de productie van diervoeding;
  • Duurzaam en integraal omzetten van dierlijke reststromen, uit met name de vleesproductie, tot grondstoffen en producten, zoals o.a. huiden, heparine, diermeel en energie;
  • Vezelrijke reststromen uit de bietenindustrie omzetten middels innovatieve extractie en opwaarderingsprocessen tot hoogwaardige vezels en andere interessante producten.