Nieuwsbericht / 20 juni 2024

Uticon draagt bij aan de opkomst van Upcycled Food

Deze position paper is een initiatief van Foodvalley en diverse partners in de Upcycling Community en belicht de groeiende markt voor upcycled food en de uitdagingen en kansen die hiermee gepaard gaan. Uticon heeft als ingenieursbureau gericht op de voedingsindustrie en een van de partners van Foodvalley bijgedragen aan deze paper.

Een gids om je weg te vinden in de wereld van upcycled food en ingrediënten

Wat is Upcycled Food?

Upcycled food houdt in dat reststromen die anders verloren zouden gaan of voor niet-voedseltoepassingen zouden worden gebruikt, worden omgezet in nieuwe, waardevolle voedselproducten. Dit proces draagt bij aan het verminderen van voedselverspilling, het bevorderen van duurzaamheid en het stimuleren van innovatie binnen de voedingsindustrie.

De position paper

De position paper biedt een diepgaand inzicht in de huidige staat en toekomstige mogelijkheden van de upcycled food markt. Het document is opgedeeld in verschillende secties, waaronder een uitvoerende samenvatting, zakelijke perspectieven, ecosysteemanalyses en op maat gemaakte inhoud voor diverse doelgroepen. Hierin worden duidelijke en scherpe visies en ambities uiteengezet van verschillende stakeholders binnen en buiten de Upcycling Community.

Belangrijke Inzichten

De position paper benadrukt dat upcycling een cruciale rol kan spelen in het verduurzamen van de voedselproductie. Het biedt ook reflectieve analyses over de barrières die overwonnen moeten worden om deze markt te versnellen. Zo ziet onze project manager Frank Smalberg, van Uticon kantoor Wageningen dat het aantal upcycling projecten  de afgelopen jaren fors is toegenomen.

Waarom Upcycling belangrijk is

Voedselverlies en -verspilling hebben aanzienlijke negatieve effecten op het milieu en de economie. Door voedselreststromen te hergebruiken, kunnen we de ecologische voetafdruk van de voedselproductie verkleinen en bijdragen aan mondiale voedselzekerheid. De position paper roept op tot een gezamenlijke inspanning van alle actoren in de voedselwaardeketen om Upcycling te omarmen en te integreren in hun bedrijfsmodellen. Dit past dan volledig in Uticon’s inzet voor duurzaamheid in de voedingsindustrie.

Lees Meer

De volledige position paper is op de site van Foodvalley in te zien, zie de link hieronder. Samen kunnen we werken aan een duurzamer voedselsysteem en innovatieve oplossingen vinden voor de uitdagingen van morgen.

Lees hier de position paper

Uticon zet zich in voor duurzaamheid en innovatie in de voedingsindustrie. we zijn er trots op deel uit te maken van deze belangrijke beweging en kijken uit naar de positieve veranderingen die upcycled food zal brengen.

Contactgegevens

Voor meer informatie over onze diensten en expertise m.b.t. upcycling neem dan contact op met Mark Horvers, zie zijn contact gegevens hieronder. 

Meer weten?

Mark Horvers

business development manager
m.horvers@uticon.com
+31 88 20 11 700 / +32 9 26 95 100

Meer weten?

Neem contact op