Blog / 11 februari 2022

Productielijn verbeteren: de meest voorkomende redenen en wat er bij komt kijken

Voor een productielijn laat de betekenis ervan zich vertalen in een aantal machines of een deel van een installatie die een vooraf vastgesteld aantal producten kunnen produceren. Na een machine een aantal jaar in gebruik te hebben gehad, kan een productiebedrijf besluiten de productielijn te vernieuwen of uit te breiden.

Wat is het belangrijkste van een productielijn?

Productielijn ontwerpen
Een productielijn laten ontwerpen, gebeurt op vrijwel dezelfde wijze als het ontwerpen van een complete procesinstallatie. Het ontwerpen van de productielijn vergt enkele aanvullende werkzaamheden. Dat heeft alles te maken met het mogelijk maken van werkzaamheden zoals inspecteren, afstellen en schoonmaken. Ook de bereikbaarheid en reinigbaarheid van de installatiedelen vragen extra aandacht. Het ontwerp van de productielijn wordt mede bepaald door de gewenste verpakking, de capaciteit en de automatisering. De verpakkingslijn en de afvullijn maken deel uit van de productielijn.

Verschillende scenario’s zijn denkbaar op het moment dat een bedrijf besluit de productielijn aan te passen. Vanuit de productieafdeling wil een bedrijf bijvoorbeeld:

  • meer rendement behalen
  • een nieuwe investering doen
  • inspelen op een trend
  • een nieuw product introduceren en daar de productielijn op aanpassen

Een productielijn voor friet, chocolade, aardappel, kaas

Van de nieuwe of vernieuwde productielijn rollen uiteindelijk chocoladerepen, frieten, aardappelen of kaassoorten. Natuurlijk zijn er nog veel meer productgroepen denkbaar. Belangrijkste uitgangspunt is dat de productielijn inspeelt op de eisen en wensen van het bedrijf en dat de lijn gebruikt maakt van alle mogelijkheden die er zijn. In elk geval moeten operatorhandelingen zoals inspecteren, afstellen en schoonmaken mogelijk blijven.

Meer rendement

Op het moment dat een productielijn meer rendement moet opleveren, kan de productielijn worden uitgebreid. Een manier om dat te doen, is het plaatsen van een extra machine tussen de al draaiende machines. De bestaande procesinstallatie wordt op zo’n moment omgebouwd zodat een deel behouden blijft. De productielijn kan ook worden aangepast op basis van nieuwe veiligheidsnormen: door procesonderdelen toe te voegen of de lijn verder te automatiseren, kan de lijn nog veiliger functioneren ten opzichte van de productie of de mensen die met de lijn werken. 

Investeren

De keuze voor een investering in de productielijn kan worden ingegeven door veroudering van het machinepark. Een andere reden kan zijn dat de bedrijven waaraan u levert meer capaciteit wensen. Daarom moet uw lijn meer massa aankunnen. Dat vraagt om een investering in uw productielijn, zodat u blijvend aan de vraag kan voldoen. Maar waar begin je met het upgraden van het bestaande systeem waar de productielijn nu nog op draait?

Wegen de voordelen van automatisering wel op tegen de kosten die hiermee gepaard gaan? Een onafhankelijk ingenieursbureau werkt samen met onafhankelijke machineleveranciers. Hierdoor ontvangt u bijvoorbeeld vijf verschillende voorstellen van leveranciers. Bij investeren speelt soms ook de verhuizing naar een moderner en groter pand. In veel bedrijven wordt het meekijken naar een nieuw pand gewaardeerd: is het nieuwe gebouw dat men op het oog heeft, wel geschikt voor het productieproces? Daarover kan een advies worden uitgebracht.

Een trend volgen

Uw klanten houden de markt nauwlettend in de gaten en kunnen goed inschatten welke producten op een bepaald moment om een hogere afnamecapaciteit vragen. Zo kunnen ze ook plotseling vragen om een andere manier van verpakken van bepaalde producten. Denk aan vloeibare levensmiddelen die niet langer in glas, maar in blikken worden verpakt. Hoe past u deze vraag aan binnen de bestaande verpakkingslijn waar u nu dagelijks mee werkt?  

Kosten

De ingenieurs van Uticon maken een inschatting van de kosten die gepaard gaan met uw investering. Daarbij willen ze ook weten of de uitbreiding of vernieuwing van de productielijn praktisch gezien haalbaar is en of de huidige ruimte op de uitbreiding is voorzien.

Hygiëne is in het algemeen een belangrijk punt van aandacht en zeer specifiek ook in de voedingsmiddelenindustrie. Een HVAC-installatie is daarbij onmisbaar, voor de beheersing van een gezond binnenklimaat. Bij het installeren van de productielijn nemen we het vraagstuk rond HVAC altijd mee, zodat het binnenklimaat aansluit op de gewenste omstandigheden waarbinnen uw product wordt gemaakt.

De verpakkingslijn en de afvullijn maken deel uit van de productielijn. Het ontwerp van de productielijn wordt mede bepaald door de gewenste verpakking, de verpakking en de automatisatie.

Bij Uticon kennen we de laatste productontwikkelingen en technologieën. We hebben alle kennis in huis om tot het optimale ontwerp te komen voor uw productielijn. Wilt u meer weten over de werkwijze van Uticon? Of heeft u vragen over het opzetten van een productielijn? Neem contact op!

Contact