Blog / 22 februari 2024

Whitepaper energietransitie: “De sleutel tot kostenbesparing: Het Belang van Integraal Energiemanagement”

Nationale en internationale inspanningen om duurzaamheid te bevorderen hebben geleid tot de vaststelling van ambitieuze doelstellingen, waaronder de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Binnen dit kader zijn er zowel op Europees als nationaal niveau energiebesparingsdoelen vastgesteld. Bedrijven spelen een cruciale rol bij het realiseren van deze doelen, zoals het verminderen van CO2-uitstoot en het streven naar een klimaatneutrale samenleving. Naast het feit dat energiebesparing bijdraagt aan het behalen van deze doelen, kunnen bedrijven ook aanzienlijke economische voordelen behalen door hun energieverbruik te verminderen of te verduurzamen

Vaak wordt er reactief gehandeld naar energietransities en -besparingen. Daardoor wordt de verduurzaming van uw bedrijf niet integraal benaderd en waardoor besparingskansen blijven liggen. Met een holistische benadering verandert reactief energiemanagement in proactief
energiemanagement. Met Integraal energiemanagement voldoen bedrijven ook proactief aan wet- en regelgeving, waardoor onnodige sancties en juridische procedures worden voorkomen. Zo kan er proactief gekeken worden naar het onder controle houden van energieverbruik en bijbehorende kosten.

Graag bieden wij u met deze whitepaper een verdieping van de inzichten in de energietransitie in de voedingsindustrie.