Privacystatement

Privacyverklaring

Uticon gaat zorgvuldig om met uw gegevens en zorgt ervoor dat uw privacy gegarandeerd is. Onze maatregelen en afspraken staan beschreven in deze privacyverklaring. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Uticon Ingenieursgroep BV (Kamer van Koophandel: 17098065), Beemdstraat 3, 5653 MA Eindhoven. Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze websites (uticon.nl, uticon.be en uticon.com) en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe we dit doen, en welke persoonsgegevens we voor welke doeleinden van je verzamelen, leest u hieronder.

 

Het gebruik van persoonlijke gegevens

Bij het gebruik van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken alleen de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden verstrekt, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat deze aan ons zijn verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden, tenzij u vooraf uw toestemming heeft gegeven of wij dit wettelijk mogen of moeten doen.

 

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het in bepaalde gevallen noodzakelijk dat Uticon uw persoonsgegevens bewaart. Uticon Ingenieursgroep BV gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • toegang verlenen tot onze websites;
 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • relatiebeheer, inclusief contact met u opnemen als u daarom verzoekt;
 • inzicht krijgen in het gebruik van onze website;
 • bepalen strategie en beleid;
 • het internetaanbod interessanter maken door advertenties te tonen die aansluiten bij uw interesses;
 • het zo nodig opsporen van onrechtmatig gedrag jegens Uticon Ingenieursgroep BV, haar relaties en haar medewerkers.

 

Beschrijving van de persoonlijke gegevens

Voor bovenstaande doeleinden verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u (inclusief gegevens voor een contactformulier):

 • Naam;
 • Functieomschrijving;
 • Organisatie;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP adres;
 • technische browserinformatie;
 • cookie-ID;
 • klik- en surfgedrag.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doelen te realiseren.

 

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk. De persoonsgegevens die we via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derden tenzij u hiervoor vooraf toestemming heeft gegeven, dit nodig is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

 

Dataveiligheid

Uticon hanteert voor de bescherming van de verwerkte gegevens zorgvuldige beveiligingsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden onbedoeld toegang krijgen tot deze gegevens. Zo zorgen we ervoor dat alleen de noodzakelijke mensen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

 

Cookie controle

Op deze website worden cookies gebruikt om het bezoek van de website te volgen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw apparaat (inclusief pc, tablet of smartphone) wanneer u een website bezoekt. Dit gebeurt via de webbrowser op het apparaat.

 

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • Website functionaliteiten mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis hiervan de website te verbeteren (analytische cookies: Google Analytics).

 

U kunt ervoor kiezen om cookies al dan niet te accepteren. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar u kunt de instellingen van uw browser meestal zo wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk de helppagina van uw browser voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om geen cookies te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van de interactieve functies van deze website of andere sites die u bezoekt.

 

De meeste cookies hebben een vervaldatum. Dit betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch vervallen en geen gegevens meer van uw sitebezoek registreren. U kunt er ook voor kiezen om de cookies handmatig te verwijderen vóór de vervaldatum. Voor meer informatie kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

 

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derde partijen op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.

 

Uw wettelijke rechten

U kunt Uticon verzoeken om inzage te krijgen in de door ons opgeslagen gegevens van u. Ook kunt u Uticon verzoeken deze gegevens te wijzigen, verplaatsen, aanvullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het contactformulier.

 

Wijzigingen privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen.

 

Autoriteit persoonsgegevens

Uiteraard helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen.

 

2020, Uticon BV, Eindhoven, Nederland

Alle rechten voorbehouden.