Een unieke fabriek

Duynie Ingredients produceert plantaardige ingrediënten voor huisdiervoeding waarbij alleen plantaardige co-producten als grondstof gebruikt worden. Deze co-producten komen vrij bij het verwerken van aardappelen, suikerbieten, fruit, groente, chicorei en mais tot humane voeding. Duynie Ingredients draagt op deze manier bij aan het sluiten van kringlopen doordat grondstoffen maximaal worden gebruikt en verspilling wordt vermeden. Duynie Ingredients heeft de ambitie om klimaatneutraal te produceren. Dit betekent dat zij voor de productie van haar ingrediënten streeft naar gebruik van restwarmte en groene elektriciteit. Duynie Ingredients is onderdeel van Duynie Group: Europa’s grootste bedrijf dat actief is in de valorisatie van co-producten die vrijkomen bij de productie en verwerking van voedsel, dranken en biobrandstofproducten. Door co-producten te verwerken tot nieuwe producten, diensten en applicaties, creëert Duynie Group toegevoegde waarde voor leveranciers, klanten en het milieu. Duynie Group bestaat uit 4 business units die actief zijn op 15 locaties in Europa, met 300 directe medewerkers. Duynie Group maakt deel uit van de agro-industriële coöperatie Cosun.

Logo Duynie
Opdrachtgever:
Periode:
2017 - 2020
Opdracht:
Ontwerp en realisatie nieuwe fabriek en installaties om plantaardige reststromen om te kunnen zetten in ingrediënten

Omschrijving project

Duynie Ingredients heeft de ambitie om klimaatneutraal te produceren. Dit betekent dat zij voor de productie van haar ingrediënten streeft naar gebruik van restwarmte en groene elektriciteit. Omdat Duynie Ingredients duurzaamheid centraal stelt bij alles wat ze doet, werd besloten om de fabriek te bouwen op een kavel pal naast de bio-energiecentrale in de haven van Cuijk. Door te werken met restwarmte van deze centrale is het productieproces haalbaar en duurzaam gehouden. Voor het bouwkundig ontwerp en de realisatie van een nieuwe fabriek en de benodigde installaties ging Duynie Ingredients de samenwerking aan met Uticon.

De uitdaging

“Ondersteun ons bij het ontwerpen en bouwen van een fabriek en installaties, waarmee we plantaardige reststromen omzetten in ingrediënten voor huisdiervoeding. Dat willen we doen op basis van restwarmte van de naast gelegen bio-energiecentrale.” Dat was de vraag van Duynie Ingredients aan Uticon in 2017. Vaak worden in zo’n situatie allerlei studies afgewacht voordat een fabriek of installatie wordt ontworpen en gebouwd. Maar Duynie Ingredients koos ervoor om snel te schakelen en al doende te leren, ook omdat het bedrijf de mogelijkheid van samenwerking met de bio-energiecentrale niet voorbij wilde laten gaan. Deze unieke uitgangssituatie stelde hoge eisen aan de samenwerking tussen Duynie en Uticon.

De oplossing

Hoe het drogen van deze reststromen precies in zijn werk zou gaan, welke grondstoffen er precies verwerkt zouden gaan worden en hoe de restwarmte van de buurman het beste ingezet kon worden, daar was nog weinig over bekend. In een project met zo veel onbekendheden is het extra belangrijk dat de lijnen tussen klant en Uticon kort worden gehouden. Door de multidisciplinaire samenstelling van het Uticon -team was het mogelijk de nieuwe en ontwikkelende inzichten snel en afgestemd door te voeren. Bovendien koos Uticon ervoor om in de constructiefase een dedicated projectteam op locatie te installeren. Deze intensieve

samenwerking tussen Duynie, Uticon en de contractors en leveranciers maakte deze realisatie mogelijk.

Resultaat is een nieuwe fabriek met een gebouwinhoud van ca 60.000 m3, en een aanzienlijke productiecapaciteit van grondstoffen die met hulp van restwarmte kunnen worden verwerkt tot het eindproduct . Zo slaagde Uticon erin om ondanks alle dynamiek, stakeholders continu aangehaakt te houden en zo efficiënt mogelijk te leren van de ervaringen. Dit zal de komende tijd belangrijk blijven.

“Uticon ging moeilijke dingen nooit uit de weg, gaf niet op en bleef altijd doorwerken. Met een duidelijke focus op het einddoel. Met sommigen van Uticon heb ik wel drie jaar samengewerkt.”

Pieter van Tilburg
Projectmanager

Projecten in deze branche

Uitbreiding van een operationele fabriek

Puratos Group

Nieuwe productielocatie substraat en potgrond

Jiffy International

Toekomstbestendige nieuwbouw en kwaliteitsplan

Delicia

Nieuwbouw kantoor Darling

Darling Ingredients

Farm Frites project waterzuivering

Farm Frites

Een keer verder praten over uw project of uitdaging?

Mark Horvers

business development manager
m.horvers@uticon.com
+31 88 20 11 700 / +32 9 26 95 100

Een keer verder praten over uw project of uitdaging?

Neem contact op