Een holistische benadering voor energie- en wateroptimalisatie

Protix, een zeer innovatief bedrijf dat duurzame ingrediënten uit larven van de zwarte soldaatvlieg produceert voor diervoeding, stond voor een aanzienlijke uitdaging. De uitgesproken wens was om een blue print van toekomstige fabrieken te ontwerpen. De uitdaging hierin is om simultaan met een toename van de schaalgrootte het specifiek energie- en waterverbruik te verlagen en bijproducten beter te valoriseren. Dit alles moest gebeuren zonder de economische haalbaarheid uit het oog te verliezen. 

De complexiteit van deze uitdaging lag in de integratie van lessen uit de bestaande fabriek, het vinden van de juiste balans tussen operationele- (OPEX) en kapitaalkosten (CAPEX), en het omgaan met beperkingen van nutsvoorzieningen op nieuwe locaties. Het niet optimaal aanpakken van deze uitdagingen zou kunnen leiden tot hogere operationele kosten, verminderde concurrentiekracht en een negatieve impact op de duurzaamheid van hun productieproces. 

Tezamen met Uticon werd een engineering-team opgetuigd om deze blue print van toekomstige fabrieken te ontwerpen.  

Logo Protix
Opdrachtgever:
Periode:
November 2022 - Juni 2023
Opdracht:
Fabrieksblueprint voor Protix

Hoe we de uitdagingen met energie en water bij Protix aanpakken

Protix schakelde onze hulp in, als ingenieursbureau met uitgebreide ervaring in de voedingsindustrie, om een gestructureerde aanpak te ontwikkelen voor hun energie- en watervraagstukken. 

We zijn gestart met een grondige analyse van de energie- en waterbehoefte, waarbij we verder gingen dan de gegevens in de apparatuurlijst en een massa-energiebalans creëerden die een gedetailleerd beeld gaf van de werkelijke vraag vanuit de fabriek. Dit rekenmodel stelde ons in staat om het productieproces en het HVAC-systeem door te rekenen. 

Voor het drogen van bijproducten werden verschillende technologieën vergeleken, waarbij het gebruik van indirecte droging resulteerde in een lager energieverbruik. Voor waterverbruik werd procesintensificatie toegepast om het water in circulatie te zuiveren en het primaire waterverbruik te verlagen. 

Het rekenmodel van de massa- en energiebalans stelde ons in staat om de warmte- en koudevraag van de fabriek in kaart te brengen, rekening houdend met verschillende operationele scenario’s en weersomstandigheden, wat leidde tot een nauwkeurige bepaling van de operationele energiekosten op jaarbasis.

Door warmtekringen op verschillende energieniveaus te integreren, faciliteerden we efficiënte warmte-uitwisseling binnen de fabriek. Bovendien hebben we het watervalprincipe toegepast om het watergebruik te optimaliseren, waarbij waterrecuperatiestromen vers water vervingen zonder afbreuk te doen aan de eindproductkwaliteit. 

Efficiëntieverbeteringen en toekomstgerichte fabrieksblueprint voor Protix

De samenwerking tussen Protix en Uticon leverde aanzienlijke verbeteringen en besparingen op: het waterverbruik daalde naar schatting met 25% en het gasverbruik werd gehalveerd, ten koste van een lichte toename in elektrisch verbruik. Het team van Uticon heeft naast de nutsvoorzieningen ook meegewerkt aan de totale lay-out van toekomstige fabrieken. Ook op de bouwkundige, procesmatige en mechanische aspecten zijn verbeterslagen uitgewerkt.  

Onze holistische aanpak omvatte een flexibele benadering waarbij verschillende factoren werden overwogen en het grotere geheel werd bekeken. Dit resulteerde in een dynamische en duurzame fabrieksblueprint die Protix in staat stelt om deze aanpak toe te passen bij het opzetten van nieuwe fabrieken in de toekomst.  

Optimalisatie van nutsvoorzieningen en aansluitcapaciteit

Naast de verlaging van het specifiek water- en energieverbruik was er een tweede aspect dat speelde op het vlak van nutsvoorziening en dat is de aansluitcapaciteit op locatie. Het beschikbare aansluitvermogen voor gas, elektra en water zijn in Nederland een heikel punt maar ook daarbuiten is dit een beperkend aspect bij het verwerven van een geschikte locatie. Door in te zetten op een lager water en energieverbruik krijg je typisch een lager gas– en waterverbruik, maar een hoger aansluitvermogen voor elektriciteit. Deze randvoorwaarden kun je tackelen door in te zetten op meer eigen elektriciteitsproductie via bijvoorbeeld het gebruik van zonnepanelen en warmtekrachtkoppeling (WKK).  

Wil jouw bedrijf ook de stap zetten naar duurzamere en efficiëntere productieprocessen? Neem vandaag nog contact op met Uticon om te ontdekken hoe wij jou kunnen helpen bij het optimaliseren van energie- en watervraagstukken, of het ontwikkelen van toekomstgerichte blueprints voor jouw fabriek. Samen bouwen we aan een duurzamere toekomst voor jouw onderneming. 

Een keer verder praten over uw project of uitdaging?

Mark Horvers

business development manager
m.horvers@uticon.com
+31 88 20 11 700 / +32 9 26 95 100

Een keer verder praten over uw project of uitdaging?

Neem contact op