Farm Frites project waterzuivering

Aardappelverwerker Farm Frites is in 1971 opgericht als onafhankelijk familiebedrijf. Het bedrijf produceert een brede selectie aardappelproducten. Niet alleen friet, maar onder andere ook aardappelspecialiteiten op basis van puree of geraspte aardappel en zelfs met kaas gevulde appetizers. Wereldwijd werken er 1500 mensen verdeeld over de productielocaties in Nederland, Belgie, Polen en Egyte. De producten van Farm Frites worden afgezet in meer dan 100 landen.

Logo Farm Frites
Opdrachtgever:
Farm Frites
Periode:
maart 2018 - juni 2019
Opdracht:
Capaciteitsvergroting waterzuivering

Omschrijving project

Om de capaciteit van de fabriek in Lommel te uitbreiden van 11 naar 20 ton, moest ook de capaciteit van de waterzuivering met 50 procent worden vergroot. Uticon stelde een masterplan op om de capaciteitsuitbreiding van de zuivering stapsgewijs te integreren. Denk aan het uitbreiden van de algemene capaciteit (leidingwerk, pompen, overig materieel), het uitbreiden van de beluchte- en niet-beluchte capaciteit en het parallel laten functioneren van de voorbezinktanks. Het omvangrijke project werd opgesplitst in verschillende deelprojecten welke volgens een strakke planning uitgevoerd moesten worden. Één van deze deelprojecten was de uitbreiding van de anaërobe zuivering. Uticon maakte hiervoor een evaluatie van de verschillende aanbieders en adviseerde bij de keuze van leverancier en bijhorende technologie.

De uitdaging

Hoe kunnen we binnen het beperkte budget tóch de gevraagd doelstellingen realiseren? Wat doen we met benodigde feiten die studie behoeven? Het omvangrijke project was een complexe puzzel met talloze uitdagingen, waarvan de anaërobe zuivering slechts één onderdeel was. Om deze opdracht te kunnen uitvoeren schakelde Uticon steeds tussen overstijgend en concreet niveau. In het opgestelde masterplan moest rekening gehouden worden met technische specificaties, onbekende feiten en een harde deadline: de uitbreiding van de waterzuiveringscapaciteit moest tegelijk klaar zijn met de uitbreiding van de nieuwe productiehal. Doorlooptijd: 1,5 jaar.

Oplossing

In samenspraak koos Farm Frites voor een niet eerder in de aardappelverwerkende industrie gebruikte reactor, namelijk de ECSB (External Circulation Sludge Bed). Deze reactor werkt met een dubbele settlerlaag waarin de organische belasting in het afvalwater door anaërobe bacteriën wordt omgezet in biogas. Deze bron van energie is te hergebruiken in de fabriek. Uit het onderzoek van Uticon bleek de keuze voor de ECSB  het meest kosten-, footprint-, veiligheids- en productie-efficiënt. Ook aan het programma van eisen voldeed de ECSB het meest optimaal, ondanks het feit dat deze niet courant is de aardappelverwerkende industrie.

Aanpak

Na de keuze voor de juiste partij, startte Uticon met het ontwerpen en de implementatie van de reactor in de bestaande waterzuivering. Al het leidingwerk en materiaal voor aan- en afvoer werd geëngineerd, aangekocht, op maat gemaakt en gerealiseerd. Wegens een algemene update van het besturingssysteem en PLC bij de klant werd ervoor gekozen om deze update ook per aanpassing in het masterplan mee door te voeren in de uitbreiding van de waterzuivering. Met de nodige integratieplannen werken de twee systemen en PLC’s nauwkeurig parallel naast elkaar, zonder dat de functionaliteit van de zuivering in het gedrang komt.

Uticon begeleidde de ECSB-leverancier en huisleveranciers tijdens de uitvoeringswerkzaamheden. Met het oog op de veiligheid van de bouwers, werd de zware constructie ring voor ring vanaf de grond opgebouwd en omhoog gehesen. Een unieke operatie met een bijzonder resultaat.

“De uitbreiding van de productiecapaciteit en daartoe benodigde uitbreiding van de waterzuivering maken deel uit van een zeer omvangrijk project met talloze deelprojecten. Door het doortastende optreden van de uiterst bekwame projectleider verloopt alles soepel, geordend en exact volgens planning. Het liefst zouden wij haar niet meer laten gaan!”

Luc Heeren
Operator waterzuivering

Projecten in deze branche

Samenvoeging oude productielocaties

Bresc

Een unieke fabriek

Duynie

Uitbreiding van een operationele fabriek

Puratos Group

Nieuwe productielocatie substraat en potgrond

Jiffy International

Productielijn innovatief product gerealiseerd

Bart's Potato Company

Toekomstbestendige nieuwbouw en kwaliteitsplan

Delicia

Nieuwbouw kantoor Darling

Darling Ingredients

Een keer verder praten over uw project en uitdaging?

Mark Horvers

business development manager
m.horvers@uticon.com
+31 88 20 11 700 / +32 9 26 95 100

Een keer verder praten over uw project en uitdaging?

Neem contact op