BIM / 3D

Bij Uticon werken experts samen in multidisciplinaire teams. Ter ondersteuning van hun informatie-uitwisseling én die tussen Uticon en klant, leveranciers en aannemers wordt gebruik gemaakt van een digitaal 3D-model, het zogenoemde Building Information Modeling (BIM). 

Wij zijn expert in:

  • 3D ontwerp
  • 3D coördinatie
  • 3D scan
  • Visualisatie

Building Information Modeling

BIM is een digitale representatie van alle fysieke en functionele kenmerken van een gebouw. Een BIM-model is een gedeelde kennisbron of bestand met informatie over het gebouw dat dient als een betrouwbare basis voor het nemen van besluiten tijdens de gehele levenscyclus van het gebouw. Dus van het eerste ontwerp, gedurende de bouw, tijdens het beheer tot de sloop van het gebouw. Met het BIM-model zorgt Uticon ervoor dat alle informatie over het project altijd actueel en beschikbaar is voor alle betrokkenen.

3D-ontwerp

Doordat de betrokken experts vanaf het begin van het ontwerptraject in hetzelfde 3D-model werken, hebben zij continu zicht op de laatste versies van elkaars modellen. Zo worden clashes in het 3D model voorkomen; denk hierbij aan piping die door constructieve onderdelen loopt, een machine die in een wand wordt getekend of een loopdeur die wordt geblokkeerd door een installatie.

3D-coördinatie

Onze 3D-coördinator maakt afspraken met de leden van het multidisciplinaire team, en eventueel externe partijen, over de wijze waarop 3D-modellen gedeeld worden. De 3D-coördinator voegt de 3D-modellen samen, controleert het ontwerp op clashes en komt zo tot één 3D-model voor het project van de klant. Uticon kan ook de 3D-coördinatie verzorgen in projecten waar wij niet als engineers bij betrokken zijn.

3D-scan

Bij een 3D-scan wordt de bestaande situatie, zoals een gebouw of installatie, gescand in 3D. Het resultaat van deze scan is een point cloud. Een point cloud geeft in miljoenen kleine puntjes de vorm van de gescande omgeving weer. Onze experts plaatsen deze point cloud in het 3D-model. Dit model is het uitgangspunt voor de engineering. 3D-scans worden steeds vaker ingezet, met name in brownfield-projecten. Want vooral bij projecten in bestaande situaties is een passende implementatie van een nieuwe productieomgeving en procesinstallatie van groot belang. Onze engineers hebben ruime ervaring met de inzet van 3D-scans.

Visualisatie

Vanuit het 3D-model kan het ontwerp gevisualiseerd worden, dit kan in zowel 2D als 3D. Bovendien kunnen onze engineers het ontwerp visualiseren in de vorm van een Virtual Reality Walkthrough. Deze stelt de klant in staat om virtueel door zijn nieuwe productieomgeving te lopen.

Projecten waar expertise is toegepast

Expansion Whiskey Distillery

Filliers Distillery

Expansion of an operational plant

Puratos Group

Bent u benieuwd hoe wij BIM/3D voor uw project kunnen inzetten?

Thomas van Uden

team leader building
t.van.uden@uticon.com
+31 88 20 11 700

Bent u benieuwd hoe wij BIM/3D voor uw project kunnen inzetten?

Neem contact op