Bouwkundig ontwerp

Met bouwkundig ontwerpen wordt het ontwerpen en uitwerken van deze ontwerpen voor met name industriële bouwprojecten bedoeld. Hierbij kan het gaan om zowel nieuwbouw- (greenfield) als verbouw- en uitbreidingsprojecten (brownfield), en om zowel kleine als grote projecten in de bouw. Uticon is een vakkundig bouwadviesbureau en verzorgt de engineering van het gehele traject, van idee tot en met oplevering. Maar engineering van een deel van het traject behoort ook tot de mogelijkheden.

Wij zijn expert in:

  • Nieuwbouw
  • Verbouw
  • Uitbreiding

Het ontwerp

Bij het uitwerken van een ontwerp staan de eisen en wensen van de klant staan centraal. Een haalbaarheidsstudie kan bijdragen aan een gefundeerde keuze van de opdrachtgever voor het uiteindelijke ontwerp. Onze engineers werken het ontwerp uit, makende specificaties en tekeningen, waarbij gebruik wordt gemaakt van een 3D-tekenpakket. Bovendien houdt Uticon bij de uitwerking van deze documenten rekening met de uitvoerbaarheid, het hygiënisch ontwerp, duurzaamheid, onderhoud, de toekomstige flexibiliteit en de uitstraling van het gebouw. Uticon zorgt voor het ontwerptraject, de aanvraag van de omgevingsvergunning, aanbesteding en bouwbegeleiding.

Het multidisciplinaire team, dat specifiek voor een klant wordt samengesteld, zorgt ervoor dat bij de engineering de inbreng van alle relevante disciplines (bouwkunde, constructie, gebouw gebonden installaties en procesinstallatie) op elkaar wordt afgestemd. Het gebruik van Building Information Modeling (BIM) draagt bij aan deze afstemming. Door onze uitgebreide kennis en ervaring in de voedingsmiddelenindustrie zijn we bovendien bekend met het hygiënisch ontwerpen van productieomgevingen, hygiënezonering van productieruimten en de inrichting van kleedruimten, hygiënesluizen en laboratoria.

Projecten waar expertise is toegepast

Samenvoeging oude productielocaties

Bresc

Expansion Whiskey Distillery

Filliers Distillery

Expansion of an operational plant

Puratos Group

New production location substrate and potting soil

Jiffy International

Een keer verder praten over uw project of uitdaging?

Thomas van Uden

team leader building
t.van.uden@uticon.com
+31 88 20 11 700

Een keer verder praten over uw project of uitdaging?

Neem contact op