Blog / 7 Juli 2020

Huidige trends vragen om nieuwe verpakkingen

Ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Trends zetten versneld door. Dit geldt uiteraard ook voor verpakkingen. Voedingsmiddelen zullen steeds meer online besteld gaan worden met bijbehorende eisen voor een efficiënte distributie. Daarnaast zoekt de consument nu bewuster naar hygiënische en duurzamere verpakkingen. Naast eisen die de consument stelt, zullen ook de producenten op een andere manier gaan kijken.