Disclaimer

Algemeen

De informatie, aangeboden op deze website door Uticon Ingenieursgroep BV is bedoeld voor persoonlijk gebruik van de bezoeker en moet gezien worden als nuttig en informatief.

 

Houd er rekening mee dat, hoewel de informatie in alle Uticon’s webpagina’s met zorg is samengesteld, Uticon de juistheid ervan niet verklaart of garandeert, en dat dergelijke informatie onjuist, onvolledig, verouderd of ingekort kan zijn. Het is niet de bedoeling de basis te leggen voor enige evaluatie of de eventuele beslissing. De webpagina’s worden geleverd “as is” zonder enige garantie, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-schendend.

 

Uticon zal niet verantwoordelijk gehouden worden voor de directe of indirecte gevolgen van vertrouwen op enige informatie op deze website of voor enige omissies. Uticon neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van andere websites waarnaar de Uticon-website koppelingen bevat. Het bieden van hyperlinks naar andere websites betekent niet dat Uticon de informatie op dergelijke websites onderschrijft of enige connectie met de eigenaar daarvan heeft.

 

Privacyverklaring

Uticon zal alleen gegevens verwerken voor doeleinden van het verzenden van de gevraagde informatie en voor het verzamelen van statistische informatie over het gebruik van onze website. U kunt te allen tijde toegang verzoeken tot rectificatie en/of verwijdering van uw gegevens. Neem in een dergelijk geval contact op met:

 

Uticon BV Nederland

Tav Marketing & Communicatie

Beemdstraat 3

5653 MA Eindhoven

e-mail: marketing@uticon.nl

 

Eigendom

Uticon heeft het recht om eventuele informatie te veranderen in haar webpagina’s zonder voorafgaande kennisgeving. Uticon houdt alle auteursrechten op de inhoud van deze website en downloads. Alle andere intellectuele rechten zijn voorbehouden. Bezoekers mogen niets wijzigen, kopiĆ«ren, reproduceren, distribueren, verkopen of publiceren wat is verkregen via deze website.

 

Het gebruik van deze website en downloads daarvan en de activiteiten van deze bepalingen en voorwaarden, worden beheerst door de wetten van Nederland. De rechtbanken in Nederland hebben exclusieve bevoegdheid over alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van deze website.

 

2020, Uticon BV, Eindhoven, Nederland

Alle rechten voorbehouden.