Efficiëntie en innovatie in fruitproductie

Hessing Supervers is de koploper in de groente- en fruitverwerking en levert dagelijks groente- en fruitpakketten aan haar afnemers, zoals supermarkten en restaurantketens in de Benelux, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Hessing focust zich op het bieden van gezonde en makkelijke oplossingen door het leveren van verse, voorgesneden groente en fruit. Centraal staat hierbij het volgen van actuele eet- en kooktrends om te blijven voldoen aan de veranderende wensen van de consument.

Logo Hessing
Opdrachtgever:
Periode:
Augustus 2022 - Mei 2023
Opdracht:
Centraliseren van de fruitverwerking

Centralisatie van de fruitproductie

Om de efficiëntie van het productieproces te vergroten, had Hessing behoefte aan één centrale locatie voor de fruitverwerking. Voorheen was dit namelijk verspreid over meerdere locaties. Nu is de VersFabriek in Schwalmtal (D) 100% ingericht op de verwerking van fruit. Uticon is door Hessing gevraagd om het interne team te ondersteunen bij dit uitdagende project. Uticon nam hier een andere rol aan dan in vorige projecten. Naast het leveren van bouwkundige expertise, lag de focus op het bewaken van het proces. Zowel de planning als het financiële plaatje werden binnen dit project door Uticon gewaarborgd. Verder was Uticon verantwoordelijk voor het opstellen van rapportages en het verzorgen van presentaties voor de directie.

De uitdaging

Het centreren van de productie, zónder de bestaande productie te verstoren en vóór de aanvang van het hoogseizoen in april, bleek een complexe puzzel. Gaandeweg het project kwamen er onvoorziene factoren aan het licht die niet in het budget en de planning ingecalculeerd waren. Bovendien ontstond er een uitdaging rondom het waarborgen van de kwaliteit van informatie vanwege het taalverschil tussen belangrijke stakeholders.

Het plan van aanpak

Om de verhuizing te realiseren zonder de bestaande productie negatief te beïnvloeden, heeft Uticon initieel ondersteuning op het gebied van projectmanagement geleverd. Daarnaast heeft Uticon ook bouwkundige ondersteuning geleverd en de door Hessing initieel opgestelde raming verder aangevuld met haar expertise.

Na afronding van de onderhandelings- en contractfase heeft Uticon de bouwbegeleiding verder ondersteund. Ze fungeerde niet alleen als bouwkundige vraagbaak, maar ook als tolk om de taalbarrière tussen Nederland en Duitsland te overbruggen, waarbij Engels als voertaal werd gebruikt.

Het resultaat

Ondanks de onvoorziene factoren die aan het licht kwamen tijdens het project, is de verhuizing voltooid voor de start van het hoogseizoen en zonder onderbreking van de productie. Het projectteam heeft in nauwe samenwerking met de productieafdeling er alles aan gedaan om de vertraging in de planning tot een minimum te beperken. Dankzij de intense communicatie tussen het projectteam en productie, hebben onvoorziene omstandigheden slechts een beperkte invloed gehad op de planning. Bovendien waren de overschrijdingen van het budget goed te verklaren en werden ze tijdig aan het management van Hessing gemeld. Afgezien van de onvoorziene omstandigheden, is de verhuizing binnen het oorspronkelijke budget succesvol afgerond.

Een keer verder praten over uw project of uitdaging?

Mark Horvers

business development manager
m.horvers@uticon.com
+31 88 20 11 700 / +32 9 26 95 100

Een keer verder praten over uw project of uitdaging?

Neem contact op