Blog / 11 december 2023

Whitepaper eiwittransitie: “Een cultuurverandering met financiële en technologische uitdagingen”

Om de impact op het milieu te verminderen en dierenleed te vermijden is een transitie in de consumptie van dierlijke naar plantaardige eiwitten noodzakelijk. De transitie van dierlijke naar alternatieve eiwitten is niet iets wat van vandaag op morgen gaat gebeuren. Het kost tijd om een eetcultuur, die vaak ook nog eens van land tot land verschilt, te veranderen. Maar ook om nieuwe productieprocessen en toepassingen te ontwikkelen die de impact van eiwitproductie verlagen. Ondertussen dragen overheden aan het veranderingsproces bij door financiële ondersteuning rond eiwit-innovatie. Daarnaast leiden zij met het principe van nudging consumenten geleidelijk aan naar alternatieven.

In deze whitepaper leest u alles over de achtergrond van deze eiwittransitie:

  • Vanuit de voedingsindustrie zien we vier routes voor deze eiwittransitie: duurzame dierlijke productie, plantaardige eiwitten, eiwitrijke biomassa fermentatie en precisiefermentatie – deze zijn echter niet allemaal even snel te implementeren.
  • Consumenten vinden bij alternatieve eiwitproducten vooralsnog niet altijd de smaak en structuur die ze gewend zijn van vlees, vis en zuivel. Aan de andere kant is er ook een groep consumenten die juist graag overstapt naar plantaardige eiwitten, vanuit gezondheidsoverwegingen of dierenwelzijnsoogpunt.

Graag bieden wij u met deze whitepaper een verdieping van de inzichten in de eiwittransitie én vertellen we u meer over oplossingen die deze kunnen stimuleren.