Blog / 18 december 2023

Veiligheid en hygiëne: Essentiële regels voor voedingsmiddelenbedrijven

Voedingsmiddelenbedrijven over de hele wereld worden geconfronteerd met een reeks regels en voorschriften om de veiligheid en kwaliteit van voedsel te waarborgen. In dit artikel belichten we enkele van deze gemeenschappelijke regels voor voedingsmiddelenbedrijven en richten we ons op de kernprincipes van hygiënisch ontwerpen van apparatuur en faciliteiten. Ontdek hoe deze regelgeving en ontwerpbenaderingen een cruciale rol spelen in de voedingsmiddelenindustrie.

Gemeenschappelijke regels voedingsmiddelenbedrijven

Regels voor voedingsmiddelenbedrijven variëren afhankelijk van het land en de regio waarin het bedrijf actief is, maar over het algemeen zijn er enkele gemeenschappelijke regels waaraan voedingsmiddelenbedrijven wereldwijd moeten voldoen. Deze regels en voorschriften hebben betrekking op het proces, het gebouw, de installaties en de werkprocedures. Hier volgen enkele van de belangrijkste:

 • Voedselveiligheid: Voedingsmiddelenbedrijven moeten voldoen aan voedselveiligheidsnormen om ervoor te zorgen dat hun producten veilig zijn voor consumptie. Dit omvat onder andere het voorkomen van besmetting, het naleven van hygiënenormen en het beheersen van de productieprocessen om voedsel gerelateerde ziekten te voorkomen.
 • Etikettering: Voedingsmiddelen moeten correct worden geëtiketteerd volgens de wetgeving van het desbetreffende land. Dit omvat het vermelden van ingrediënten, voedingswaarde-informatie, houdbaarheidsdata en eventuele allergenen.
 • Traceerbaarheid: Bedrijven moeten in staat zijn om de herkomst van hun ingrediënten te traceren en te documenteren, zodat in geval van een voedselveiligheidsincident snel maatregelen kunnen worden genomen. Daarvoor is het ook van belang dat elke productierun een eigen batchcode heeft waarmee de traceability wordt geborgd.
 • Productkwaliteit: Voedingsmiddelen moeten voldoen aan bepaalde kwaliteitsnormen, zoals consistentie in smaak, textuur en uiterlijk.
 • Wet- en regelgeving: Voedingsmiddelenbedrijven moeten voldoen aan nationale en internationale wet- en regelgeving met betrekking tot voedselproductie, verpakking, opslag, distributie en marketing.
 • Voedseladditieven: Het gebruik van voedseladditieven moet voldoen aan specifieke regels en richtlijnen met betrekking tot type, hoeveelheid en etikettering.
 • HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points): Alle Europese voedingsmiddelenbedrijven moeten HACCP-plannen opstellen en implementeren om mogelijke gevaren voor de voedselveiligheid te identificeren en te beheersen.
 • Inspecties en audits: Overheidsinstanties en gecertificeerde  organisaties voeren regelmatig inspecties en audits uit om te controleren of voedingsmiddelenbedrijven aan alle relevante voorschriften voldoen.

Kernprincipes hygiënisch ontwerp

Het hygiënisch ontwerpen van apparatuur en faciliteiten wordt toegepast in voedingsmiddelenbedrijven en andere sectoren waar hygiëne van cruciaal belang is. Het doel van hygiënisch ontwerpen is om productieomgevingen en -apparatuur te creëren die gemakkelijk kunnen worden gereinigd en gedesinfecteerd, waardoor de kans op microbiële problemen wordt geminimaliseerd. Hier zijn enkele kernprincipes van hygiënisch ontwerpen:

 • Gladde oppervlakken: Apparatuur en oppervlakken moeten zo glad mogelijk zijn om te voorkomen dat vuil, bacteriën en andere verontreinigingen zich ophopen. Ruwe, poreuze of ongelijke oppervlakken zijn moeilijk te reinigen.
 • Afgeronde hoeken en randen: Scherpe hoeken en randen zijn moeilijk te reinigen en vuil kan daar ophopen. Hygiënische ontwerpen bevatten meestal afgeronde hoeken en randen.
 • Materialen: Materialen die worden gebruikt in hygiënische ontwerpen moeten bestand zijn tegen reinigingsmiddelen en desinfectiemiddelen en ze mogen geen stoffen afgeven die schadelijk zijn voor het product. Roestvrij staal is bijvoorbeeld een veelgebruikt materiaal vanwege zijn duurzaamheid en corrosiebestendigheid.
 • Gemakkelijk demonteerbaar: Apparatuur en componenten moeten gemakkelijk demonteerbaar zijn om grondige reiniging en inspectie mogelijk te maken.
 • Toegang tot moeilijk bereikbare gebieden: Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met gemakkelijke toegang tot alle delen van de apparatuur of faciliteit.
 • Goede afvoer: Hygiënische ontwerpen bevatten vaak geïntegreerde afvoersystemen om te voorkomen dat water of reinigingsvloeistoffen zich ophopen of achterblijven in de installatie.
 • Gescheiden systemen: Hygiënisch ontwerpen houdt ook het scheiden van verschillende processen en systemen in om kruisbesmetting te voorkomen. Bijvoorbeeld door de fysieke scheiding van ruimtes waar grondstoffen worden verwerkt van ruimtes waar afgewerkte producten worden verpakt.

Kortom, het waarborgen van regels voor voedselveiligheid en kwaliteit vereist naleving van strikte voorschriften, variërend van etikettering tot productieprocessen. Tegelijkertijd spelen de principes van hygiënisch ontwerp een cruciale rol bij het minimaliseren van microbiële risico’s.

Onze expertise in de voedselindustrie staat tot uw beschikking. Voor verdere vragen of behoefte aan hygiënisch ontwerpadvies, staan we graag voor u klaar. Samen zorgen we voor veilige en hoogwaardige voedselproducten.

Verder praten over uw project of uitdaging?

Mark Horvers

business development manager
m.horvers@uticon.com
+31 88 20 11 700 / +32 9 26 95 100

Verder praten over uw project of uitdaging?

Neem contact op