Uticon Academy

De Uticon Academy is opgericht om ervoor te zorgen dat onze medewerkers de mogelijkheid krijgen zichzelf te blijven ontwikkelen en zo hun kennisniveau te vergroten. We bieden hiervoor verschillende mogelijkheden.

  • Ontwikkeling
  • Kennisvergroting
  • Kansen

Kennissessies

Kennis delen is kennis vermenigvuldigen! Iedere dag vindt bewust en onbewust directe kennisuitwisseling plaats wanneer collega’s met elkaar samenwerken in projectteams. Elkaar ontmoeten, samenwerken, open-minded zijn en elkaar inspireren, in die wisselwerking zit de kracht van kennisdeling. Elkaar informeren over projectervaringen, innovaties, wettelijke normen, beursbezoeken, e.d. Ook delen collega’s van de ene discipline kennis met collega’s van de andere discipline en worden gastsprekers uitgenodigd die verdieping en innovaties in het vakgebied presenteren.

Cursussen en trainingen

De Uticon Academy biedt onze medewerkers de mogelijkheid deel te nemen aan cursussen en trainingen en zelfs complete HBO en WO opleidingen. Een aantal van deze cursussen en trainingen vinden extern plaats en een aantal worden op onze eigen kantoren georganiseerd. Voor wat betreft de inhoud, deze kan zowel vakinhoudelijk zijn zoals bijvoorbeeld de cursus “zuivel” of “aardappelverwerking”, maar ook meer algemeen zoals bijvoorbeeld de cursus projectmanagement of een CAD cursus.

Coach trajecten

Persoonlijke coachtrajecten binnen Uticon zijn toegespitst op doelen die jij jezelf op werkvlak stelt en dragen bij aan de ontwikkeling van competenties uit onze competentiematrix. Uitgangspunten in een coachtraject zijn eigen verantwoordelijkheid, zelfsturing en het vinden van eigen oplossingen. Tijdens de sessies bespreek je met je coach je eigen specifieke probleemsituaties aan de hand van praktijkvoorbeelden. Je werkt daarbij aan praktische en passende oplossingen die meteen toegepast kunnen worden in je dagelijkse werk. Je doet het traject namelijk precies op het moment dat jij het nodig hebt.