Uitbreiding van een bestaande fabriek

‘Een toekomst creëren met een betere manier van eten voor een betere manier van leven’ is de visie van LikeMeat, producent van vleesvervanger en onderdeel van LIVEKINDLY.

LIVEKINDLY streeft ernaar om plantaardige voeding onderdeel te maken van ieders eetpatroon. De vraag naar hun vegetarische en veganistische gerechten groeide zo hard dat op de locatie in Oss behoefte was aan forse capaciteitsuitbreiding.

Logo Livekindly
Opdrachtgever:
Periode:
Medio 2020 - Medio 2022
Opdracht:
Projectmanagement en engineering voor uitbreiding

Groeiende vraag naar vleesvervangers

De productielocatie van LikeMeat in Oss is in de afgelopen jaren gegroeid en steeds meer omliggende gebouwen zijn ingelijfd en ingericht voor allerlei functies.
Nu was de vraag om de productiecapaciteit te verhogen met factor 7.
Een ambitieus plan met een ambitieuze planning.

Om dat te realiseren waren een aantal leveranciers en installateurs al betrokken toen rond de zomer van 2021 Uticon gevraagd werd om mee te werken aan het bouwkundige en constructieve deel van het project, aangezien de uitbreidingen en aanpassingen flinke aanpassingen vergen aan de gebouwen.

Het plan van aanpak

Om de capaciteitsuitbreiding te realiseren, zonder impact op de bestaande productie, werd er een stappenplan ontwikkeld om zonder verstoring van productie over te kunnen gaan van bestaand naar nieuw.

– In de 1e fase werden de bestaande installaties verwijderd om ruimte te maken in het gebouw.
– In de 2e fase werden in de vrijgemaakte ruimte een deel van de nieuwe productielijnen geïnstalleerd, inclusief de bijbehorende utilities en voorzieningen.
– In de 3e en laatste fase worden de overige productielijnen, een complete inpaklijn en een nieuw vriesmagazijn gerealiseerd.
– Met oog op de toekomst werd de ruimte voor extra productiecapaciteit reeds voorbereid

Waar staan we nu

De eerste fasen zijn inmiddels voltooid, de ambitieuze planning en de doorlopende productie zorgde voor de nodige uitdagingen.

Voor het team van Uticon was de grootste uitdaging dat in het 20 jaar oude gebouw, ooit gebouwd als slachthuis, veel machines op vloerniveau stonden. In de nieuwe situatie moest juist veel afgesteund worden aan en op het dak. Er zijn slimme constructies bedacht die uitvoerbaar moesten zijn in de gewenste faseringen en planningen. Tijdens de uitvoering was Uticon het aanspreekpunt voor de bouwkundige aannemers en belangrijke spil tussen bouw en equipment.

Op dit moment gaat het project de 3e fase in, opnieuw in goede samenwerking LIVEKINDLY en de verschillende contractors. Naar verwachting zal deze 3e fase opgeleverd en afgerond worden medio 2022.

Uticon heeft veel ervaring in complexe brownfield projecten. Dat kunnen we in dit project perfect inzetten en zo LIVEKINDLY helpen om hun groeidoelstellingen te verwezenlijken.

"Zorg voor maximale kwaliteit!"

Jeroen van Ginkel
Technical Manager

Een keer verder praten over uw project en uitdaging?

Mark Horvers

business development manager
m.horvers@uticon.com
+31 88 20 11 700 / +32 9 26 95 100

Een keer verder praten over uw project en uitdaging?

Neem contact op