Eiwittransitie / 11 december 2023

Whitepaper Eiwittransitie: “Een cultuurverandering met financiële en technologische uitdagingen”

Om de impact op het milieu te verminderen en dierenleed te vermijden is een transitie in de consumptie van dierlijke naar plantaardige eiwitten noodzakelijk. De transitie van dierlijke naar alternatieve eiwitten is niet iets wat van vandaag op morgen gaat gebeuren. Het kost tijd om een eetcultuur, die vaak ook nog eens van land tot land verschilt, te veranderen. Maar ook om nieuwe productieprocessen en toepassingen te ontwikkelen die de impact van eiwitproductie verlagen. Ondertussen dragen overheden aan het veranderingsproces bij door financiële ondersteuning rond eiwit-innovatie. Daarnaast leiden zij met het principe van nudging consumenten geleidelijk aan naar alternatieven.

 

Download hier het whitepaper eiwittransitie!